Omurilik

Omur merkezleri ile işbirliği içerisindeyiz!

Vertebroplasti

Vertebroplasti minimal şekilde icra edilen bir invazif prosedürdür ve omur kemiklerinde oluşan çatlaklar içindir. Omuz gövdesine kemik çimentosu enjekte edilir. Tedavi genellikle anestezi altında yapılır. Hastalar genellikle kısa zamanda semtomlardan kurtulurlar.

Kifoplasti

Kifoplasti, torakal omurga ve bel omurgasındaki vertebral çatlakların tedavisi için uygulanan minimal invaziv bir yöntemdir. Kifoplasti esas olarak osteoporoz hastalarında kullanılır.

Kifoplasti esnasında omur gövdesine bıçak aracılığı ile bir kertik açılır, ve bir balon yerleştirilir. Kemik çimentosu balon sayesinde yaratılan boşluğa kemik çimentosu enjeksiyonu yapılır, bu sayede omuru stabilize eder. Operasyon genellikle yüzükoyun pozisyonda, genel anestezi yapılarak icra edilir. Operasyonun ardından hastalar çok fazla acı hissetmeden hareket edebilir hale gelirler.

 

İntervertebral Disk Operasyonu

Omurlar arası diskler omurlar arasında bir çeşit darbe emici görevi görürler. İçlerinde jelatin içeren bir öz bulunmaktadır ve bu öz fiber bir yüzük ile çevrilidir. Bu fiber yüzük intervertebral diski olduğu yere sabitler.

Eğer kişi ağır yük yüklenmişse veya intervertebral diskin elastikliği zayıflamışsa, bahsi geçen fiber yüzükte çatlaklar oluşabilir. Bu da jelatinden oluşan özün dışarıya taşmasına yol açar. Jelatin öz fiber ringi delip dışarı çıktığında ise bel fıtığı oluşmuş olur. Bel fıtığı genellikle bel omurgası çevresinde oluşur.

Hastaların çoğu konservatif tedavi yöntemleri ile tedavi edilir. Eğer konservatif tedavi başarısız olursa ve bel fıtığı aynı zamanda felce yol açıyorsa, bu durumda cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir.

 

Omurga Füzyonu

Omurga füzyonu, servikal omur, torakal omurga veya bel omurgasında bulunan iki veya daha fazla omur gövdesinin güçlendirildiği cerrahi bir operasyondur. Omurga füzyonu operasyonunda omurların güçlendirilmesi için omur gövdelerine vidalar yerleştirilir. Bu vidalar birbirlerine metal plakalar veya çubuklar aracılığı ile bağlanır. Bu operasyon ile omurganın dayanıksızlığı önlenebilir, veya düzeltilebilir.