El / Dirsek

Tetik Parmak

Tetik parmak hastalığı genelde stresli aktivitelerden kaynaklanır, ancak romatizmal bir hastalığın devamında da ortaya çıkabilir. Tetik parmak hastalığında, etkilenmiş olan parmağın, tendonun kemikle birlikte çalıştığı tendon kılıfını birleştiren bir halka bandının önündeki fleksör tendonun nödül gibi kalınlaşmasıdır. Bu sebeple de tendon, halka bandının altında bükülme ve gerilme esnasında rahat bir şekilde kayamaz. Sonuç olarak halka bandı, sadece daha fazla enerji sarf edilerek hızlı bir şekilde üstesinden gelinebilir bir hale gelir. Akustik olarak da, bu halka bandının üstesinden gelinmesi bir takılma sesi ile ilişkilendirilir.

Halka bandının yarılması adı verilen bir yöntem ile tendon tekrar serbestçe kayabilecek hale getirilebilir. Halka bandının uzunlamasına açıldığı bu cerrahi prosedürde, genel olarak sadece lokal anestezi gerekli olur.

Karpal Tünel Sendromu

Bilek tünelindeki Nervus Medianus (ortanca sinir), karpal tünelde sıkıştığında, sinirde karpal tünel sendromu adı verilen kronik bir baskı olur. Karpal tünel sendromu, bileğin gereğinden fazla kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, bilekte meydana gelebilecek hastalıklar ve yaralanmalar da karpal tünel sendromuna sebep olabilmektedir.

Başlangıç aşamalarında, karıncalanma gibi şikayetler sadece bileğe yüklenildiğinde ortaya çıkarken, ilerleyen aşamalardaki hastalar, elden kola ve omuza yayılan şiddetli ağrılardan da şikayetçi olmakta.

İlk olarak, ilaç tedavisi, fizik tedavi veya bilek ateli gibi konservatif tedaviler önerilir. Eğer beklenilen sonuç elde edilemezse, karpal tünel sendromu cerrahi yollarla da tedavi edilebilir.